Indexes / Databases

Endeksler / Veritabanları ISSN: 2148-7537

[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus International, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.