Issue 38, Summer 2024

Yıl 11, Sayı 38, Yaz 2024 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: CULTURE PROBLEM OF TÜRKiYE

Makaleler
Articles
Göksel Aymaz
Kültürün İktidarı: Dindar Muhafazakârlık ve Kültürel Egemenlik
Culture Problem of Turkey’s
11
Cengiz Sunay
27 Mayısçı Subaylar Ekseninde Türkiye’de Askeri Darbelerin “Siyasal Kültür” Boyutu
The “Political Culture” Dimension of the Military Coups in Turkey on the Axis of May 27 Officers
29
Sedat Gencer
Erol Güngör Düşüncesinde Sahih Bir Modernleşmeyi Mümkün Kılacak Bir Unsur Olarak Milli Kültür
In Erol Güngör’s Thought, National Culture as the Element That Makes Real Modernization Possible
47


Year 11, Issue 38, Summer 2024
Tam metin / Full text

 

62 Downloads

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.