Issue 1, Summer 2014

Sayı 1, Yaz 2014 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
 
H. Emre Bağce
Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim
Public Relations and Citizen Oriented Participatory Local Government
4
Fatih Demir
Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek
Ethics in Public Administration: Discussion and Some Examples
14
Buşra Erimli
Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri
Obstacles on the Practice of the Ethical Principles in Journalism and Some Solutions
24
Harun Kırılmaz / Selma Kılıç Kırılmaz
Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları
Benefits of Empirical Ethics Practices in Ethical Dilemmas in Health Care
36
Cengiz Sunay
27 Mayıs ve İşadamları
The Coup of May 27th and Businessmen
46
 


Year 1, Issue 1, Summer 2014
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

 

 
2525 Downloads