Issue 10, Fall 2016

Yıl 3, Sayı 10, Güz 2016 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Salih Akkanat

Post-Siyasal Eleştiri Açısından Liberalizm, Siyasal Alanın Sınırları ve Şiddet

Liberalism, the Limits of Political Sphere and Violence in Post-Political Critiques

5
İrfan Paçacı

Bir Siyaset ve Hukuk Etiği Sorunu Olarak 1982 Anayasasının ‘İktidar Prangası’

‘Shackles of Power’ in the Constitution of 1982 as an Ethical Issue of Politics and Law

20
Olkan Senemoğlu

Antik Yunan Siyasal Düşünüşünde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı: Platon ve Aristoteles

Human Nature and the Notion of Society in Ancient Greek Political Thought: Plato and Aristotle

42
Seçkin Sevim

Muhsin Ertuğrul: Türk Sinemasının Kurucusu mu Yoksa Günah Keçisi mi?

Muhsin Ertuğrul: The Founder or the Scapegoat of Turkish Cinema?

64


Year 3, Issue 10, Fall 2016
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2085 Downloads