Issue 14, Fall 2017

Yıl 4, Sayı 14, Güz 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ezgi Çakır
16 Nisan Referandum Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Türk Basınına Yansımaları
Reflection of the Presidential System Discussions During April 16 Referendum in Turkish Press
273
Süleyman Dönmez / Mehmet Ali Çelik
Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri
Human-Nature Relationships within the Triangle of Commensalism, Mutualism and Parasitism
301
Yasemin Kılınçarslan
Geleneksel Japon Kabuki Dans Tiyatrosunun Aykırı Bedenleri “Onnagatalar”
Traversal Bodies of Traditional Japanese Kabuki Dance Theatre “Onnagatas”
314
Selfiye Özkan
Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme
Processing Cultural Elements in Political Advertisements: A Semiological Analysis on the AK Party 2017 Referendum Film
335


Year 4, Issue 14, Fall 2017
Tam metin / Full text

1648 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.