Issue 15, Winter 2018

Yıl 5, Sayı 15, Kış 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Mahmut Akbolat / Sadık Senai / Özgün Ünal
Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük Tersanesinde Bir Uygulama
The Impact of Service Quality Perception on Performance: An Application in Kocaeli Golcuk Shipyard
7
Harun Kırılmaz / Yonca Yıldırım
Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması
Investigation of Adult Attitudes Towards Health News
21
Sevda Köse
ILO:Grev Hakkına İlişkin Kriz
ILO: Crisis in Terms of Right to Strike
46
Esra Sahtiyancı Öztarhan
Vejetaryen Olmayı Seçmek
Choosing to be Vegetarian
64


Year 5, Issue 15, Winter 2018
Tam metin / Full text

1359 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.