Issue 16, Spring 2018

Yıl 5, Sayı 16, Bahar 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ekmel Geçer
Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı
Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity
85
Zeynep Kaban Kadıoğlu
Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010)
A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)
100
Süleyman Şanlı / Abu Bakar Siddiq
Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme
121
Arus Yumul
Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık
We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls
139


Year 5, Issue 16, Spring 2018
Tam metin / Full text

1486 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.