Issue 18, Fall 2018

Yıl 5, Sayı 18, Güz 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Müge Akçakoca
Yeni Nesil Çizim
New Generation Drawing
259
Göksel Aymaz
Sosyal Bilimsel Bir Disiplin Olma Sürecinde İletişim Bilimleri ve Felsefe İlişkisi
The Relation Between Communication Sciences and Philosophy in Social Sciences in the Process of Becoming a Discipline
278
Umut Dağ
Amartya Sen’s Idea of Justice and Impartial Spectator for the Question of Injustice
Amartya Sen’in Adalet Düşüncesi ve Adaletsizlik Problemi için Tarafsız Gözlemci
299
Ali Taş / Oğuzhan Öztürk / Umut Orhan
İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi
As A Power from (Open) Physical Anatomy to Social Anatomy: The Form-Changing Story of the Power on the Human Body
317
Batuhan Ustabulut
Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Çerçevesinde Türkiye’de Ülke Seçim Barajı Uygulaması
Electoral Threshold Implementation in Turkey within the Framework of Two Principles: Justice in Representation and Stability in Governing
341


Year 5, Issue 18, Fall 2018
Tam metin / Full text

1737 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.