Issue 19, Winter 2019

Yıl 6, Sayı 19, Kış 2019 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Yakup Akkuş
Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?
Did Ottoman Waqfs have a Juristic Personality?
9
Osman Çalışkan
Politik Argümantasyonun Temellendirilmesinde Ortak Kanaatlere Başvurma: Cumhur İttifakı Argümanlarına Yönelik Bir İnceleme
Appealing Endoxa in Justification of Political Argumentation: A Study on the Arguments of People’s Alliance
33
İlknur Karaaslan / Abdulkadir Şenkal
Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market
Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme
45
Çiğdem Saç Kavrayan
Çağdaş Sanat ve Kimlik: Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme
Contemporary Art and Identity: A Review from Grayson Perry Artworks
63
Cengiz Sunay
Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi
The Constituent Assembly in Turkish Political Life
79
H. Tezcan Uysal

A Research towards the Reality of Psychological Capital in Modern Workforce
Modern İşgücünde Psikolojik Sermayenin Realitesine Yönelik Bir Araştırma

99


Year 6, Issue 19, Winter 2019
Tam metin / Full text

1249 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.