Issue 23, Winter 2020

Yıl 7, Sayı 23, Kış 2020 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Fehminaz Çabuk
19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Zina: Bazı Zina Vakalarında İşlenen Cinayetler Üzerine Bir Değerlendirme
Adultery in Ottoman Society in 19th Century: An Evaluation on the Commit Murders on Some Adultery Events
1
Ahmet Güven
Hakikatin Yitimi Olarak Post-Truth: Bir Kavramsallaştırma Denemesi
Post-Truth as the Loss of the Truth: A Conceptualization Attempt
20
Bihter Karagöz / Hande Begüm Bumin Doyduk
Lojistik 4.0 Uygulamaları ve Lojistik Firmalarının Bakış Açısı
Logistics 4.0 Applications and Industry 4.0 from Logistics Firms’ Point of View
37
Ayşe Müge Yazgan
The Consumption of Relations and Loneliness amongst Adults
Yetişkinler Arasında İlişki Tüketimi ve Yalnızlık
52


Year 7, Issue 23, Winter 2020
Tam metin / Full text

1108 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.