Issue 25, Summer 2020

Yıl 7, Sayı 25, Yaz 2020 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: MEDIA AND DEMOCRACY

Makaleler
Articles
H. Emre Bağce
Türkiye’de Medya ve Demokrasinin Yapısal ve Etik Sorunları
Structural and Ethical Problems of Media and Democracy in Turkey
9
Mustafa C. Sadakaoğlu / Özgür Emek Korkmaz
Geleneksel ve Dijital Kitle İletişim Araçları Bakımından 1952 ve 2008 ABD Başkanlık Seçim Kampanyaları
The 1952 and 2008 US Presidential Election Campaigns in terms of Traditional and Digital Mass Communication
29
Ahmet Yiğitalp Tulga
Kitle İletişim Araçlarının Terörizmdeki Rolü ve Bireyler Üzerindeki Etkisi
The Role of Mass Media in Terrorism and Its Effect on Individuals
47
Çağla Pınar Tunçer
Sosyal Medya ve Şiddet: Ekşi Sözlük’te Çinli Algısı
Social Media and Violence: Chinese Perception in Ekşi Sözlük
65


Year 7, Issue 25, Summer 2020
Tam metin / Full text

1041 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.