Issue 28, Spring 2021

Yıl 8, Sayı 28, Bahar 2021 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: EPIDEMİC DISEASES IN SOCIAL SCIENCE

Makaleler
Articles
Arus Yumul
Yine Bir Salgın, Yeni Bir Salgın
Another Outbreak, A New Outbreak
13
M. Emin Çayci / Abidin Çevik
Yıkıma Doğru Bir İmparatorluğun Salgınlarla İmtihanı: II. Meşrutiyet Dönemi Örneği
The Challenge of Epidemics of an Empire towards Collapse: An Example of the Second Constitution Era
33
Hayrunisa Topçu
Türk Romanında Salgın Hastalıklar
Epidemic Diseases in Turkish Novel
53
Yasemin Özkent
Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma
Being Dasein in Quarantine: A Heideggerian Reading of the Homemade Anthology Series
71
Ali Murat Yel / Feyza Ünlü Dalaylı
Tüketim Toplumu Kavramı Çerçevesinde Koronavirüs Döneminde Influencer Etkisi
Influencer Effect during Coronavirus Period within the Framework of the Consumption Society
91


Year 8, Issue 28, Spring 2021
Tam metin / Full text

1542 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.