Issue 32, Spring 2022

Yıl 9, Sayı 32, Bahar 2022 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: ARTS, SOCIETY, AND POLITICS

Makaleler
Articles
Salih Akkanat
Sokak Çocuğunun Şafağı ve Aylağın Sıkıntısı: Walter Benjamin’de Estetik Deneyimin Çıkmazı
Dawn of the Street Child and the Boredom of the Flâneur: The Aporia of Aesthetic Experience in Walter Benjamin
13
Uğur Yılmaz / Ece Nur Demir Yılmaz
Çağdaş Görsel Kültürde Estetik ve Sosyolojik İmgelem
Aesthetic and Sociological Imagination in Contemporary Visual Culture
29
Eren Deniz Özçin
Weltpolitik ve Dostluğun “Öteki” Yüzü: Alman Siyasal Karikatürlerinde Osmanlı İmgesi
The Weltpolitik and “Other” Side of Friendship: The Ottoman Image in German Political Cartoons
45
Hatice Selen Akçalı Uzunhasan
Görüntülerin Savaşı: Alman ve İngiliz Hükümetlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Görsel Propaganda Girişimleri
War of Images: Visual Propaganda Efforts of German and British Governments in Turkey during the Second World War
67
Betül Mutlu
Edebiyat, Dönem ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Kuyucaklı Yusuf’a Yöneltilen Eleştirel Bakışlar
Critical Approaches on Kuyucaklı Yusuf in the Context of Relationship Between Literature, Period and Politics
83
Derya Çetin / İkbal Bozkurt Avcı
Etkin Bir Minör Sinema Olarak Modern Politik Sinema: “Bereketli Topraklar Üzerinde”
Modern Political Cinema as an Active Minor Cinema: “On Fertile Lands”
99
Yusuf Ziya Gökçek
Ay’a Seyahat’ten Dünya Savaşı Z’ye: Bilim Kurgu Filmlerinde Vahşi’nin Yüzyıllık İnşası
A Trip to the Moon to World War Z: A Hundred Years of Construction of the Savage in Science Fiction Movies
111


Year 9, Issue 32, Spring 2022
Tam metin / Full text

523 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.