Issue 4, Spring 2015

Sayı 4, Bahar 2015 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Emre Tansu Keten
Küresel Bir Modele Doğru Çin Medyası
Chinese Media: Towards a Global Model
4
Seyfi Say
Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı
The Term Public Diplomacy Employed as a Euphemism for Propaganda
22
Süleyman Sıdal
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sinemasında Milliyetçi Muhafazakâr Bir Yönetmen: Andrzej Wajda
A Nationalist-Conservative Director in Polish Cinema After the Second World War: Andrzej Wajda
45
İnci Yakut
16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri
The Features of Silk Fiber Clothing Weavings Relating to Period Being a Symbolic Meaning Producer for the 16th Century Ottoman Period Film Narrative
69
İnsan Hakları Kitaplığı
Human Rights Library
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 83
Convention on the Rights of the Child 102


Year 2, Issue 4, Spring 2015
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2209 Downloads