Issue 8, Spring 2016

Yıl 3, Sayı 8, Bahar 2016 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Özlem Haskan Avcı / Muharrem Koç / Öznur Bayar

Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

Analysis of the Fictitious Characters of Zülfü Livaneli’s Novel “Bliss” in Terms of Gender

5
Harun Kırılmaz / Fatma Ayparçası

Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları

Reflection of Modernism and Postmodernism Processes on Consumption Culture

32
Serenay Varol

Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi

Consumer Price Index Forecast with Adaptive Neuro Fuzzy Inference System

59
İnsan Hakları Kitaplığı

Human Rights Library

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi 72
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 93


Year 3, Issue 8, Spring 2016
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1840 Downloads