Issue 9, Summer 2016

Yıl 3, Sayı 9, Yaz 2016 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ebubekir Ayan

Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme Çabalarının Analizi

Historical Development of Kocaeli Industry in the Ottoman Period and An Analysis of the Ottoman Industrialization Efforts

5
Filiz Aydoğan Boschele / Aysel Ay

Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve TRT Kürdi

Multiculturalist Media and TRT Kurdi in Turkey in the Contex of Multiculturalism

36
Mehmet Büyükafşar

Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı: Fotomaç ve Fanatik Gazeteleri Örneği

Gender Discrimination in Turkish Sport Press: A Case Study on Fotomaç and Fanatik Newspapers

53
Olkan Senemoğlu

Machiavelli’den Hobbes’a Rönesans Dönemi Siyaset Teorisinde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı

The Human Nature and the Notion of Society in Renaissance Political Theory: From Machiavelli to Hobbes

77


Year 3, Issue 9, Summer 2016
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1811 Downloads