The Coup of May 27th and Businessmen

Abstract: The anecdotes found in the memoirs of the businessmen may give an idea about the relationship between the businesmen and the coup of May, 27th. In this brief study, the anecdotes related to the coup of May 27th penned by three leading Turkish business personalities in their memoirs were submitted and reviewed.
Keywords: the coup of May 27th, businessmen, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı

27 Mayıs ve İşadamları

Özet: 27 Mayıs darbesiyle işadamları arasındaki ilişki hususunda, bazı işadamlarının anılarında yer alan kimi anekdotlar küçük de olsa bir fikir verebilir. Bu kısa çalışmada, Türk iş dünyasının önde gelen üç isminin, kaleme aldıkları hatıralarında, 27 Mayıs darbesiyle alakalı olanlar aktarılıp yorumlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: 27 Mayıs darbesi, işadamları, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı