Obstacles on the Practice of the Ethical Principles in Journalism and Some Solutions

Abstract: Professional ethical principles of journalism are discussed in the article. Scope and limits of the ethical principles are examined. In this regard, the factors that prevent the practice of the professional ethical principles are analyzed and some solutions are reconsidered.
Keywords: Professional ethics, business ethics, professional association, ethical principles in journalism

Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri

Özet: Makalede gazetecilik meslek etik ilkeleri ele alınmıştır. Etik ilkelerin kapsamı ve sınırları incelenmiştir. Bu çerçevede gazetecilerin meslek ilkelerini uygulamasını engelleyen etmenler araştırılmış ve bunlara ilişkin bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Meslek etiği, iş etiği, meslek örgütü, gazetecilik etik ilkeleri