Issue 31, Winter 2022

Yıl 9, Sayı 31, Kış 2022 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: CONTEMPORARY TRENDS IN TURKISH LITERATURE: IN THE FOOTSTEPS OF WOMEN

Makaleler
Articles
Efnan Dervişoğlu
Apartman Temizleyicisinin Bir Kadın Olarak Portresi: Kul
Portrait of an Apartment Cleaner as a Woman: The Slave
11
Hülya Çevirme
Birhan Keskin Şiirinde Aşk ve Doğa: Halk Şiirinden Ekofeminist Şiire Doğru
Love and Nature in Birhan Keskin’s Poetry: From Folk Poetry to Ecofeminist Poetry
23
Mihrican Aylanç
Jale Sancak’ın Uyanan Güzel Romanında Kadın ve Kendilik
The Woman and the Self in Jale Sancak’s Novel Uyanan Güzel
39


Year 9, Issue 31, Winter 2022
Tam metin / Full text

542 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.