Issue 35, Winter 2023

Yıl 10, Sayı 35, Kış 2023 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: POST-PANDEMIC SOCIETY

Makaleler
Articles
Doğa Başar Sarıipek / Gökçe Cerev / Emine Elif Ayhan
İşgücü Piyasasında Pandemi Sonrası “Yeni Normal”: Hibrit Çalışma ve İş-Yaşam Dengesi
The Post-Pandemic “New Normal” in the Labor Market; Hybrid Work and Work-Life Balance
11
Melike Atay Polat / Suzan Ergün
COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?
Has the COVID-19 Pandemic Changed Turkey’s Performance Against The OECD in Regards to Green Growth Indicators?
29
Banu Sayıner
Pandemi Sonrası Toplumda Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Psikolojik Etkileri
Psychological Effects of Intolerance of Uncertainty in the Post-pandemic Society
47


Year 10, Issue 35, Winter 2023
Tam metin / Full text

516 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.