Issue 36, Summer 2023

Yıl 10, Sayı 36, Yaz 2023 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: METAVERSE – UTOPİAN OR DYSTOPİAN FUTURE?

Makaleler
Articles
Zübeyde Demircioğlu
Pandemiden Metaverse’e: Veri Odaklı Toplumun Yükselişi ve Riskleri
From Pandemic to Metaverse: The Rise and Risks of Data-Driven Society
11
Derya Nil Budak
Sürdürülebilirliğin Endüstrileşmesi, Kapitalizmin İleri Dönüşümü ve Postdijital Sürdürülebilirlik
Industrialization of Sustainability, Upcycling of Capitalism and Postdigital Sustainability
25
Murat Bahadır
Metafizikten Metaverse: Sanal Çağ Yeni Bir Orta Çağ mı?
From Metaphysics to Metaverse: Is the Virtual Age a New Middle Age?
39
Zaliha İnci Karabacak
Metaverse’te Beyin-Bilgisayar Arayüzleri Kullanımına Yönelik Sağlık, Oyun, Pazarlama ve Reklam Sektörleri Bağlamında Bir Değerlendirme
An Evaluation of the Use of Brain-Computer Interfaces in the Metaverse in the Context of Health, Gaming, Marketing and Advertising Sectors
56
İbrahim Sena Arvas / Rabia Zamur Tuncer
Kavram Karmaşasının Gölgesinde Blokzincirinin Matruşkası: Bitcoin, Blokzinciri, Web 3.0 ve Metaverse
The Matryoshka of Blockchain in the Shadow of Conceptual Confusion: Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 and Metaverse
71


Year 10, Issue 36, Summer 2023
Tam metin / Full text

557 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.